БАЙЛАНЫС

"Oil Services Company" ЖШС

Қазақстан Республикасы, 

Маңғыстау облысы, 130000, 

Ақтау қаласы, 23ш/а, 18 ғим.

 

көп желілі телефон: (7292) 212-900 (содан кейін абоненттің ішкі номерін теріңіз)